תקנון

ברוכים הבאים לאתר -כתובת האתר- ( להלן "האתר" ).אתר זה עושה את המירב על מנת לספק את השירות והמוצר הטוב ביותר בתמורה לכספך.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכרו/או יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד.

הסכם משתמש זה ( להלן "הסכם") הוא הסכם בין האתר וכל משתמש (להלן "משתמש") המסדירים את השימוש שלך באתר. 

אנא קרא הסכם זה בקפידה לפני השימוש באתר זה. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים של הסכם זה. בגישה לאתר, אתה מסכים שקראת, הבנת ומסכים לתנאי הסכם זה והתקנות הרלוונטיים.  אנא קרא בעיון את התנאים אלה לפני הרכישה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.   

•    "המוצר" ו/או "המוצרים" – כל מוצר אשר יוצע למכירה ע"י האתר.

•    "המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידיאו, קובץ, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטי מוצרים, מחירים, פירוט המרכיבים וכד'. 

•    "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן, בין באמצעות מחשב נייד או נייח ובין באמצעות כלי תקשורת אחר (מכשיר טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ובכל אמצעי או דרך גישה אחרים, והכל בין אם ביצע רכישה או התקשרות אחרת עם החברה ובין אם לאו. 

•    מזמין" / "לקוח" – משתמש אשר הזמין ו/או רכש מוצר/ים באמצעות האתר.   

הקדמה

1.    אתר "danielle nature beauty" (להלן "האתר") הינו חנות מקוונת באינטרנט המציעה למכירה מוצרי קוסמטיקה וטיפוח טבעיים (להלן: "המוכר") . "החברה"  כאמור בתקנון זה הינם  "danielle nature beauty" (ע.פ 205418049), לרבות עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה.

2.    כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

3.    עריכה, מחיקה ושינוי. האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לערוך, להסיר או להתקין באתר כל מידע, כמו גם ההסרה או התקנה של כל המוצרים או השירותים למכירה וללא כל התראה מוקדמת.

4.    המוצרים מוצעים לרכישה לבני 18 ומעלה, בעלי כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל. (במסירת פרטים מזהים נכונים שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח). באפשרותו של המשתמש לרכוש מוצרים המופיעים באתר באמצעות נציג האתר על ידי התקשרות טלפונית לחברה, ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

5.    האתר מתחייב לשמור על סודיותך ופרטיותך.כל פרטיך האישיים נרשמים במאגר הנתונים שלנו עם הההרשמה למערכת ולא יועברו לכל גורם אחר. האתר ישתמש בפרטים אלו לשם ביצוע ההזמנה.

7.    האתר יוכל להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתמש בעתיד, מוצרים, מבצעים או עדכונים אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. עם הרשמה לאתר הלקוח נרשם לרשימת התפוצה של דניאל נטוטל ביוטי ומקבל דיוור עם מאמרים, מבצעים ומידע נוסף. 

8.    אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת האתר.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

 המוצרים

המוצרים

9.    כל המוצרים המוצעים באתר הינם מקוריים, חדשים וללא פגם. המוצרים מגיעים באריזתם המקורית, אלא אם נכתב אחרת באופן בולט וברור בפרוט המוצר.כל מוצרי הקוסמטיקה והטיפוח המופיעים באתר מיוצרים ע"י דניאל נטורל ביוטי". מוצרים אחרים באם ישנם מופיעים עם רישום היצרן שלהם.

10.    כל המוצרים באתר מיוצרים מחומרי גלם טבעיים ואיכותיים באישור משרד הבריאות. חומרי גלם הנרכשים מחו"ל אינם כפופים לחוקי משרד הבריאות והם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ונרכשו מהיצרנים המובילים בעולם. המוצרים הם מוצרי קוסמטיקה טבעיים וקיים פירוט באתר של המרכיבים הקיימים בהם. יחד עם זאת מאחר ישנם ואנשים בעלי רגישויות שונות שלא ניתן לצפות מראש, היצרן ו/או והמוכר לא יהיה אחראי במידה והלקוח אלרגי למוצר.   

11.    התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוח באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן. יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.

12.    האתר "דניאל נטורל ביוטי" ו\או מפעיליו  לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק עקיף,ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי גלם הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

13.    לאתר ו/או למוכר לא תהיה כל אחריות, כספית, אזרחית, פלילית או אחרת לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש או לצד שלישי שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרים פרט להיותם חדשים, בתוקף לשימוש ובמצב תקין. 

מועדי אספקה ומשלוח

1.    החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום ע"י הרוכש. בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. החברה מתחייבת לזמן אספקה של 10 ימי עסקים מיום קבלת התשלום עבור ההזמנה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום ע"י החברה. (ימי א' עד ה', ימי שישי בבוקר לא כולל ימי שבת, ערבי חג וימי חג). 

15.    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המוכר יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

16.    הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. 

17.    איסוף עצמי  יתאפשר תוך 3 ימי עסקים  לאחר קבלת התשלום. האיסוף יתבצע מממודיעין / ירושלים בתיאום מראש בטלפון 0525264700 . (הודעת SMS / WHATSAPP בלבד )

18.    בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות , תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.

19.    התשלום עבור טיפול ומשלוח בהזמנה עד 299 ₪ הוא 35 ₪ עם שליח עד הבית. בהזמנה של מעל 299 ש"ח המשלוח חינם. התשלום עבור המשלוח מתבצע ביחד עם התשלום עבור המוצרים – בעת השלמת ההזמנה. המשלוח על ידי חברת משלוחים שתיבחר על ידי החברה".

20.    האתר ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח ועד הגעתם ללקוח.

21.    האתר ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.

22.    המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.

23.    אם נמסרו לחברה פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים ו/או לא נכונים, יתארך מועד האספקה עד לברור העניין ואין החברה ו/או האתר נושאים בכל אחריות לגבי האיחור במקרה זה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית.

מדיניות  החזרות והחלפת מוצרים 

1.    הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת החברה ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח). הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.

2.    על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרים אלו הלקוח לא יחוייב בעלות המשלוח לחברה: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-10 ימי עבודה.

3.    המוכר יחליף מוצר או יחזיר את תמורתו של מוצר אשר נמסר לרוכש בהתאם לתנאי ההחזר המצטברים אשר יפורטו להלן:

•    המוצר הוחזר בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי הרוכש. 

•    המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

•    המוצר נשלח בדואר רשום ל-"danielle nature beauty" בכתובת שתמסר בטלפון./ על ידי חברת השליחויות שלנו בעלות של 45 ש"ח.

•    שמו ופרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח צורפו למוצר.

חריגים / פריטים שאינם ניתנים להחזרה

לא ניתן להחזיר סוגים מסוימים של פריטים, כמו : סבונים, מוצרים בהתאמה אישית (כגון הזמנות מיוחדות או פריטים בהתאמה אישית) ומוצרי טיפוח אישיים (כגון מוצרי יופי). אנא צור קשר אם יש לך שאלות או חששות לגבי הפריט הספציפי שלך.

מועדי אספקה ומשלוח

1.    החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום ע"י הרוכש. בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. החברה מתחייבת לזמן אספקה של 10 ימי עסקים מיום קבלת התשלום עבור ההזמנה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום ע"י החברה. (ימי א' עד ה', ימי שישי בבוקר לא כולל ימי שבת, ערבי חג וימי חג). 

15.    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המוכר יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

16.    הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. 

17.    איסוף עצמי  יתאפשר תוך 3 ימי עסקים  לאחר קבלת התשלום. האיסוף יתבצע מממודיעין / ירושלים בתיאום מראש בטלפון 0525264700  SMS / WHATSAPP בלבד. (ימים א'- ה' 10:00-19:00)

18.    בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות , תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.

19.    התשלום עבור טיפול ומשלוח בהזמנה עד 299 ₪ הוא 35 ₪ עם שליח עד הבית. בהזמנה של מעל 299 ש"ח המשלוח חינם. התשלום עבור המשלוח מתבצע ביחד עם התשלום עבור המוצרים – בעת השלמת ההזמנה. המשלוח על ידי חברת משלוחים שתיבחר על ידי החברה".

20.    האתר ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח ועד הגעתם ללקוח.

21.    האתר ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.

22.    המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.

23.    אם נמסרו לחברה פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים ו/או לא נכונים, יתארך מועד האספקה עד לברור העניין ואין החברה ו/או האתר נושאים בכל אחריות לגבי האיחור במקרה זה. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצר בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית.